*** TÄHTIS TEADA: Püügikeeluajad, alammõõdud, harrastus - ja kalapüügikaart jms ***

Kõik küsimused, arutelud seoses kalapüügi ja kaladega. Kalalligid, millal püüda, erinevad püüginipid ja - võtted (näiteks karpkalal), piirangud, seadused jms.
Vasta
Vasta