Harrastuspüük, harrastuspüügiõigus ja püügivahendid

Ahven

Kuna püügivahendeid on sadu kui isegi mitte tuhandeid, siis peatume ainult levinumatel püügivahenditel, mida harrastajad võivad kasutada, mitu õnge võib korraga ühel harrastajal olla ja milliseid lubasid on vaja. 

Milliste õngedega võib harrastaja püüda?

Absoluutselt igaüks võib täiesti tasuta püüda lihtkäsiõngega ilma mingit luba omamata mistahes avalikul või avalikult kasutataval veekogul. Sealjuures tuleb siiski järgida kehtestatud alammõõte, püügikoguseid ja keeluaegu.

Mis on lihtkäsiõng?

Lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1.5 ridva pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust, raskusest ja ujukist. Püügil tohib kasutada ainult looduslikku sööta. Lihtsustatud öeldes lihtkäsiõng on ilma rulli ja kettata mistahes ritv (kasvõi puukaigas), millel on kuni pooleteise ridva pikkune õngenöör, konks ja kork.

Kui rida küljes on näiteks rull või ketas, siis see ei ole enam lihtkäsiõng ja sel juhul tuleb soetada harrastuspüügiõigus. Samuti, kui püütakse rohkem kui ühe lihtkäsiõngega, siis tuleb osta harrastuspüügiõigus. Vastasel juhul on tegu lihtlabase röövpüügiga, mis on karistatav.

Harrastuspüügiõigus

Harrastuspüügiõigus annab õiguse kasutada üheaegselt kuni kolme õngpüünist ehk püügivahendit. Samuti võib ridval olla rull või haspel, kasutada kolmeharulisi konkse jms.

Püügivahendid, mida võib harrastuspüügiõigusega kasutada on: lihtkäsiõng, käsiõng (õng rulli või kettaga), spinning (landiga/elusöödaga püük), vedel (landiga trollimine), sikuti (jääpüügi õng), lendõng, põhjaõng (tonka, feeder), und, räimeõng (räimerakendus), harpuunpüss ja harpuun.

TÄHTIS: Harrastuspüügivahendid peavad kalapüügil olema püügivahendi omaniku valve all ja nende omanikku peab olema võimalik veekogul või selle kaldal kindlaks teha.

See tähendab seda, et püüdja peab viibima püügivahendite vahetus läheduses ja järelvalvet tegev isik peab suutma kohapeal püügivahendite omanikku leida, vastasel juhul on järelvalvel õigus püünised püügilt kõrvaldada.

Harrastuspüügiõiguse hind

2022. aastal saab harrastuspüügiõiguse soetama 24 tunniks, nädalaks, pooleks aastaks või aastaks. Harrastuspüügiõiguse maksumus on:

  • 24 tundi = €1
  • 7 päeva = €3
  • 182 päeva = €13
  • 365 päeva = €20

Harrastuspuugioigus

Kuidas soetada harrastuspüügiõigus?

Harrastuspüügiõiguse soetamine on väga lihtne. Selleks mine kalaluba.ee lehele ja vali omale sobiv periood (24 tundi, 7 päeva, 182 päeva, 365 päeva). Lehel sisesta alguskuupäev, oma isikukood ja töötav e-maili aadress ning lisada ostukorvi.

Seejärel järgmisel lehel valida makseviis. Maksta saab nii telefoninumbriga (lisatakse telefoniarvele), pangalingiga või krediitkaardiga. Pärast makse sooritamist hakkab harrastuspüügiõigus kehtima ühe tunni pärast. Püügiõigust välja printima ei pea, aga kalale minnes tuleb kanda kaasas isikut tõendav dokument.

Tasuta harrastuspüügiõigus

Harrastuspüügiõiguse tasu ei pea tasuma:

  • eelkooliealised lapsed;
  • alla 16 aastased õpilased;
  • pensionärid;
  • õigusvastaselt represseeritud isikud;
  • puuetega isikud.

Tõendamiseks peab kaasas olema soodustus tõendav dokument – õpilaspilet, pensionitunnistus, represseeritud tunnistus või puude raskusastet tõendav dokument.

Kuidas kontrollida harrastuspüügiõigust?

Harrastuspüügiõigust saab kontrollida kalaluba.ee keskkonnas. Lihtsalt logi oma kontole. Seejärel klõpsa oma nimel ja vali menüüst “Minu load”. Järelvalve kasutab Sinu harrastuspüügiõiguse kontrollimiseks isikut tõendavat dokumenti. Seega kanna kalal olles alati dokument endaga kaasas või vahetus läheduses (näiteks autos).

Kas harrastuspüügil saadud saaki võib müüa?

Harrastuspüügiga on lubatud püüda kala vaid enda tarbeks. Vastavalt kalapüügiseadusele on keelatud müüa või osta harrastuspüügil või õngepüügil püütud kala.

Kalastuskaart

Kalastuskaardi alusel saab harrastuslikku kalapüüki teha ühe nakkevõrguga ja kuni 100 konksuga koosneva õngejadaga.

Samuti on kalastuskaart vajalik vähipüügivahenditega, liivi ja kuuritsaga püügil, spinningu ja lendõngega lõhe, meriforelli ning jõeforelli püügil teatud jõgedes. Kalastuskaart on vajalik ka Silma ja Endla looduskaitsealadel ning Matsalu rahvuspargis ja allveepüügil Kuremaa ja Saadjärvele.

Kalastuskaardi hinnad olenevad püügivahendist ja seda saab samuti soetada kalaluba.ee lehel. Lisaks kalastuskaardi alusel püügil tuleb esitada püügiandmed kalaluba.ee lehel viie päeva jooksul alates kalastuskaardi kehtivuse lõppemisest. Püügiaruanne tuleb esitada ka siis, kui püügil ei käidud või saaki ei saadud.