Kalapüügi keeluajad – mis liiki kalu ja millal võib püüda 2023. aastal?

Kalapüügi keeluajad ja kalastuse keelualad. Millal ja mis liiki kala ning kust võib püüda?
Kalapüügi keeluajad ja kalastuse keelualad. Millal ja mis liiki kala ning kust võib püüda?
Kalapüügi keeluajad ja kalastuse keelualad. Millal ja mis liiki kala ning kust võib püüda?

Kalapüügi keeluajad 2023. aastal

Kalapüügi keeluajad välja toodud liigiti. Samuti kalapüügi piirangud, kus teatud liiki kalade püük on hetkel (2023. aastal) keelatud aastaringselt. 

Kalapüügikeelud ja piirangud aastaringselt

Kõikides Eesti veekogudes on aastaringselt keelatud püüda:

  • tuura;
  • harjust;
  • tõugjast;
  • säga.

Pärnu jõestikus on keelatud püüda lõhet ja meriforelli aastaringselt.

Kalapüügi kogused liigiti

Alates 01.01.2021 on harrastuskalapüügil õngpüünistega keelatud ühel isikul püüda ühes ööpäevas järgmisi kalaliike rohkem, kui:

  • 5 haugi;
  • 5 koha;
  • 15 latikat;
  • 2 lõhet või 2 forelli või 1 lõhe ja 1 forell;
  • 15kg ahvenat.

Lisaks ülaltoodule kehtivad alati ka kalade alamõõdud.

Kalapüügi keeluajad ja – alad

Haug

Haugi püügikeeld meres

Haugi püügikeeld meres algab 1. märtsil ja lõppeb 30. aprilli keskkööl.

Peipsi, Lämmi ja Pihkva järves

Haugi püügikeeld Peipsi, Lämmi ja Pihkva järjves algab 1. märtsil ja lõppeb 5. mai keskkööl.

Siseveekogudes ja Võrtsjärves

Haugi püügikeeld Võrtsjäves ja kõikides teistes siseveekoguides algab 1. aprillil ja lõppeb 30. aprilli keskööl.

Linask

20. juunil algab linaski püügikeeld kõikides siseveekogudes s.h. Võrtsjärves, Peipsi, Lämmi – ja Pihkvajärves. Keeld lõppeb 20. juuli keskööl ning keeld ei laiene lihtkäsiõngele ja käsiõngele. Samuti ei laiene keeld põhjaõngega püüdmisel siseveekogudes ja Võrtsjärves.

Latikas

Siseveekogud

Latika püügikeeld algab siseveekogudes 1. mail ja lõppeb 10. juuni keskkööl. Keeld ei kehti püügil lihtkäsiõngega, käsiõngega ja põhjaõngega.

Peipsi, Lämmi ja Pihkva järv

Latika püügikeeld algab Peipsi, Lämmi ja Pihkva järves 5. mail ja lõppeb 1.0. juuni keskkööl. Keeld ei kehti lihtkäsiõngega ja käsiõngega.

Koha

Siseveekogud, Võrtsjärv, Peipsi, Lämmi – ja Pihkvajärv.

Koha püügikeeld siseveekogudes, Võrtsjäves, Peipsi, Lämmi – ja Pihkvajärves algab 5. mail ning lõppeb 10. juuni keskööl.

Meres

Koha püügikeeld meres algab 15. mail ja lõppeb 15. juuli keskööl.

Lõhe ja meriforell

Pärnu jõestikus on keelatud püüda meriforelli ja lõhet aastaringselt. Kõigis teistes siseveekogudes on lõhet ja meriforelli lubatud püüda alates 1. detsembrist.

Lõhe ja meriforelli püügi keeluajad siseveekogudes algavad 1. septembril (v.a püügil kalastuskaardi alusel Narva, Jägala, Purtse, Selja, Pirita, Vääna, Loobu ja Pühajões) ning 20. oktoobrist laieneb püügikeeld Purtse, Selja, Pirita, Vääna, Loobu ja Pühajõe jõele.

Luts

Lutsu püügikeeld Peipsi, Lämmi ja Pihkva järves algab 10. jaanuaril ja lõppeb 10. veebruari südaööl.Angerjas

Angerja püügikeeld meres algab 1. november ja lõppeb 31. jaanuari keskööl.

Jõesilm

Jõesilme keeluaeg jõgedes algab 1. märtsil ja lõppeb 30. juuni keskööl.

Vimb

10. mail algab vimma püügikeeld järgnevates jõgedes: Kuna, Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, Pirita, Vääna, Keila, Vasalemma, Vihterpalu, Kasari (koos lisajõgedega), Paadremaa, Audru, Pärnu, Sauga ja Reiu jõel. Vimma püügikeeld lõppeb 20. juuni keskkööl.

Lest

15. veebruaril algab lesta püügikeeld meres alarajoonides 28, 29 ja 32. Alarajoonides 28 ja 29 lõppeb lesta püügikeeld 15. mai keskköl ning alarajoonis lõppeb lesta püügikeeld 30. mai keskööl.

Rääbis

Siseveekogudes

Siseveekogudes algab rääbise püügikeeld 1. augustil ning lõppeb 30. juuni keskkööl ehk rääbist on lubatud püüda siseveekogudes 1. juulist kuni 31. juulini.

Peipsi, Lämmi – ja Pihkvajärves

Peipsi, Lämmi ja Pihkvajärves on lubatud rääbist püüda 1. juulist kuni 20. augusti keskööni.

Jõevähk

1. augustis kuni 30. augustini on kõigis veekogudes kalastuskaardi aluselt lubatud püüda jõevähki. Kalastuskaardide taotluste vastuvõtt jõevähi püügiks algab 1. juuli kell 09.00

Merisiig

Pärnu jõgi

Pärnu jões algab merisiia püügikeel 15. oktoobril ning kestab kuni 15. novembri keskööni.

Siseveekogud, Peipsi, Lämmi ja Pihkvajärves

Siseveekogudes, Peipsi, Lämmi ja Pihkvajärves on siia püügikeel 25. oktoobrist kuni 30. novembri keskööni.

Ruhnu saare ümbrusess 20m samaügvavusjoonest

Ruhnu saare ümbruses 20 m samasügavusjoonest madalalam on siia püügikeeld alates 25. oktoobrist ja kestab kuni 1. detsembri keskööni.