Kalapüügikogused ööpäevas

Latikas

Alates 01.01.2021 seati ahvenale ühes ööpäevas kaalulimiit püügil ning lõhel, forellil, latikal ja kohal tükilimiit. Limiidid kehtivad harrastuskalapüügil ja ööpäevaringselt. 

Ühel isikul on harrastuspüügil keelatud ööpäevas püüda kalaliike rohkem kui:

  • 15 kg ahvenat;
  • 5 haugi;
  • 2 lõhet või 2 forelli või 1 lõhe ja 1 forell;
  • 15 latikat;
  • 5 koha.

See tähendab, et harrastuspüügiõigusega (või lihtkäsiõngega) võib üks inimene ühes ööpäevas püüda 15kg ahvenat, 5 haugi, 15 latikat ja 5 koha. Samuti 2 lõhet või 2 forelli ja 1 lõhe või 1 forell ehk kui oled saanud 2 forelli või 2 lõhet, siis samal päeval ei tohi püüda ühtegi forelli ega lõhe. Kui aga oled saanud ühe forelli või ühe lõhe, siis võid veel püüda samal päeval ühe forelli või lõhe.

Kuidas arvestatakse ööpäeva?

Ööpäevaks arvestatakse tavalist kalendripäeva ehk ühe päeva ajavahemikku 00:00:00 – 23:59:59. See tähendab, et ühes kalendripäevas võib püüda ülaltoodud koguse kala. Näiteks, kui lähed 2-päevasele kalaretkele (reede ja laupäev) ja reedel püüad 15 latikat, siis uuesti võid latikat püüdma hakata laupäeval 00:00:00.

Kuidas kontrollitakse ööpäeva?

Kui kalamehel on rohkem kala, kui ööpäevane lubatud limiit ja kalamees väidab, et ta on kalal olnud mitu päeva, siis järelvalvet tegevad ametnikud võtavad arvesse kõikvõimalikke asjaolusid ja tõendeid, et hinnata, kas väited on tõesed või mitte.

Kahtluste korral tuleb olla valmis lisaküsimusteks kui ka selleks, et ametnikel on õigus ülevaadata kaasasolev vallasvara s.h. paat, koguda tõendeid jms. ning kui leidub kinnitust fakt, et väited on valed, siis alustatakse vastavat menetlust.

Mitmepäeva püük

Mitmepäeva püügil tuleb arvestada ka sellega, et kaldal on keelatud nende kalaliikide töötlemine, millele on määratud alammõõt. Kalade sellise töötlemise all peetakse silmas sellised tegevusi, mille tagajärjel ei ole võimalik hiljem kala pikkuse mõõtmine. Näiteks kala puhastamine on lubatud, aga sel juhul peab olema säilinud nii kala pea kui ka saba.

Palun ole mõistlik ja pea kinni kehtestatud limiitidest! Kommenteeri teemat ka foorumis.