Haugi püügikeeld on alanud – kui kaua ja millal ei tohi haugi püüda?

Haugi püügikeeld algab 1. märtsil meres, laienedes 15. märtsil Eesti siseveekogudele ja Võrtsjärveld ning 1. aprillil ka Peipsi-, Pihkva- ja Lämmijärvele. Alates 1. maist haugi püügikeeld lõppeb meres, Eesti siseveekogudes ja Võrtsjärves ning 6. mail lõppeb ka Peipsi-, Pihkva- ja Lämmijärves. Haugi alammõõt on 45 sentimeetrit ja ööpäevas (00:00 - 23:59) võib püüda 5 haugi.
Haugi püügikeeld algab 1. märtsil meres, laienedes 15. märtsil Eesti siseveekogudele ja Võrtsjärveld ning 1. aprillil ka Peipsi-, Pihkva- ja Lämmijärvele. Alates 1. maist haugi püügikeeld lõppeb meres, Eesti siseveekogudes ja Võrtsjärves ning 6. mail lõppeb ka Peipsi-, Pihkva- ja Lämmijärves. Haugi alammõõt on 45 sentimeetrit ja ööpäevas (00:00 - 23:59) võib püüda 5 haugi.

Haug on harrastuskalurite seas üks olulisemaid ja populaarsemaid püügikalu ja seega tuleks meelde tuletada haugi püügikeelu ajad. Täpsemalt, millal algab haugi püügikeeld, kui kaua ja millal võib haugi püüda ning kas haugi püüdmise piirangutes on midagi muutunud?


Millal algab haugi püügikeeld?

Esimesena algab haugi püügikeeld 1. märtsil, kui haugipüük keelatakse meredes. 15. märtsist laieneb haugi püügikeeld kõikidele Eesti siseveekogudele ja Võrstsjärvele. Peipsi-, Lämmi- ja Pihkva järves on sel ajal haugi püük veel lubatud.

Järgmine oluline kuupäev on 1. aprill. Sel päeval laieneb haugi püügikeeld ka Peipsi -, Lämmi- ja Pihkva järvele ning see on ühtlasi ka päev, kui järgmised kuu aega ei tohi haugi püüda üle kogu Eesti.


Millal lõppeb haugi püügikeeld?

Täielik haugi püügikeeld algab 1. aprillist ja kestab terve aprillikuu. Sel perioodil ei tohi haugi püüda üle kogu Eesti.  Järgmine oluline haugi keeluaja kuupäev on 1. mai.

See on päev, mida paljud harrastuskalurid igal aastal ootavad pikisilmi, sest see on päev, millal lõppeb haugi püügikeeld Eesti siseveekogudes, meres ja Võrtsjärves.

Peipsi-, Lämmi- ja Pihkva järves lõppeb haugi püügikeeld viis päeva hiljem ehk alates 6. maist on lubatud haugi püüda ka nendes veekogudes. See on ka ühtlasi päev, kui kuni järgmise aasta märtsini haugile ajalisi püügipiiranguid ei ole. Küll aga kehtib haugile aastaringselt alammõõt ja koguselised piirangud.


Haugi alammõõt ja mitu haugi tohib ööpäevas püüda?

Haugi alammõõt on 45 sentimeetrit ja kuna mõõt kehtib kõikides Eesti veekogudes, siis haugi alammõõtu on väga lihtne meelde jätta. Peale alammõõdu tuleks teada ka kogust, kui mitu haugi tohib ööpäevas püüda.

2021. aastal jõustunud “Kalapüügieeskiri” muutmise seadusega hakkas haugile kehtima ka koguseline piirang ja alates sel ajast võib ühes ööpäevas püüda kuni viis haugi. Sealjuures ei tohi paadis, sumbas, kaldal jne.  olla rohkem kui viis haugi ja ööpäevaks loetakse kalendripäeva ajavahemikus 00:00:00 – 23:59:59.

See tähendab, et ei ole võimalik nii, et püütakse näiteks 12 haugi ja siis pärast püügi lõppu valitakse 12 haugist välja viis, mida soovitakse kaasa võtta. See on juba koguse rikkumine ja seadusega karistatav.

Teisisõnu niipea, kui on 5 haugi käes, siis rohkem haugi püüda ei tohi ja kui haugi saadakse kõrvalpüügina, siis sel juhul haug tuleks koheselt vabastada ja muid protseduure kalaga teha ei tohi (pilti, mõõta jne.). Loe rohkem koguseliste piirangute kohta.


KKK

Millal algab haugi püügikeed?
Haugi püügikeeld meres algab 1. märtsist. Võrtsjärves ja siseveekogudes algab haugi keeluaeg 15. märtsist ja Peipsi-, Lämmi – ja Pihkva järves alates 1. aprillist.

Millal lõppeb haugi püügikeeld?
Haugi tohib jälle püüda meres, Võrtsjärves ja siseveekogudes alates 1. maist. Peipsi-, Lämmi- ja Pihkva järves alates 6. maist.

Kui suur on haugi alammõõt?
Haugi alammõõt kõikides Eesti veekogudes s.h. meres on 45 sentimeetrit.

Mitu haugi võib ööpäevas püüda?
Ööpäevas võib üks inimene püüda kuni 5 haugi.