Kuidas õigesti tõuku konksu otsa panna – lihtne õpetus

Kuidas õigesti tõuku konksu otsa panna? Loe alljärgnevat õpetust või vaata allolevaid lühivideoid.
Kuidas õigesti tõuku konksu otsa panna? Loe alljärgnevat õpetust või vaata allolevaid lühivideoid.

Tõuk (vagel, kärbsevastne, kärbsetõuk) on üks parimaid kalapüügisööte, kuid kuidas õigesti tõuku konksu otsa panna?

Kui konksu söödastamiseks kasutatakse tõuku, siis on väga oluline osata tõuku õigesti konksu otsa panna, sest just sellest sõltub, kas ja kui palju kala saadakse. Valesti söödastatud konks on üks levinumaid kui ka kõige lihtsamini välditavaid vigu kalapüügil.

Õige söödastamise tehnika tagab, et tõuk püsib kindlalt konksu otsas ja meelitab kala paremini ligi, suurendades seeläbi saagikust. Seetõttu on oluline omandada ja järgida õigeid söödastamise võtteid, et tagada edukas kalapüük ja vältida tühjade kätega naasmist.


Kuidas õigesti tõuku konksu otsa panna

Kärbsetõugu puhul on oluline eristada tõugu pea ja tagaosa. Tõugu pea asub kitsamas osas, samas kui tagaosa on jämedam (vaata allolevat joonist).

Kärbsevastne. Vastse pea asub tõugu kitsamas osas ja tagaosa tõugu laiemas osas.

Tõugu pea ja tagaosa eristamine on vajalik konksu õigeks sisestamiseks. Õigesti tõugu konksu otsa panemisel tuleb sisestada konks tõugu jämedamast ehk tagaosast, tehes seda võimalikult õrnalt ja võimalikult otsast, et tõuku mitte kahjustada. Samuti peab konks olema terav (vaata ka allolevaid videoid).

Kui konks hakkab tõuku rikkuma, siis see tähendab, et konks pole piisavalt terav ja konks tuleks välja vahetada. Nüri konks rikub tõugu ja lisaks tõugu rikkumisel ei toimu kalavõtu korral efektiivset kala haakumist, mis võib põhjustada kalade äraminekut.

Konksu otsa võib panna korraga mitu tõuku. Sel juhul tuleks ülaltoodud protsessi korrata iga tõuguga. Kui kasutatakse eriti aktiivseid tõuke, võib mõne tõugu konksu otsa sisestada ka pea poolt, et saavutada paremat püügiedu.


Videod

Videod, kuidas tõuku õigesti konksu otsa panna. Videodes jälgida, kuidas tuvastada ära, milline on tõugu tagumine pool ja kui õrnalt konks läbi tõugu sisestatakse.

Lisaks videodes on näha, et terav konks ei riku ega tapa tõuku ja tõuk muutub konksu sisestades hoopis veelgi aktiivsemaks.


Kui tihti tõuke konksu otsas vahetada

Konksu otsa õigesti pandud tõuk käitub loomulikult, sipeldes ja vingerdades konksu otsas. Kui tõuk on õigesti konksu otsa pandud, siis püsib konksu otsas aktiivselt liigutavana kümmekond minutit või isegi kauem.

Seetõttu on soovitatav sööta kontrollida ja vajadusel vahetada kaks kuni kolm korda tunnis, sõltuvalt püügitehnikast ja võttudest. See tagab, et sööt on atraktiivne ja suurendab kalasaagi võimalust.


Kas eelistada valgeid või punaseid tõuke?

Lõpetuseks, milliseid tõuke valida – kas punaseid või valgeid? See on igipõline vaidlus, millel pole ühest vastust. Mõned kalamehed väidavad, et saavad punaste tõukudega rohkem kala, samas kui teised eelistavad valgeid.

Seega ei ole algajatele erilist vahet, millist värvi tõuke kasutada. Soovitav on proovida mõlemat või neid kombineerida ja valida see, mis endale kõige rohkem meeldib ja mis tundub paremaid tulemusi andvaid, aga märkimisväärne ja oluliselt ühene vahe puudub.