20. juunist algas linaski püügikeeld kuni 21. juulini

Linask hoiab taimestikuga soppidesse

20. juunist algab linaski püügikeeld ja kestab kuni 21. juulini. Sel perioodil on Peipsi, Lämmi – ja Pihkva järves linaskipüük keelatud v.a. lihtkäsi – ja käsiõngega (põhjaõnge – ja feederiga on keelatud).

Samuti on püügikeeld kõikides siseveekogudes ja Võrtsjärves aga erandiks on lihtkäsi -, käsi ja põhjõngega püügil ehk eeltoodud veekogudes võib püüda lihtkäsi – ja käsiõngega linaksit ning ka põhjaõngega (s.h. feeder).

Lisaks tuletame meelde, et linaskile kehtib ka alammõõt ja seda kõikides veekogudes. Linaski alamõõt on 30cm.

Sulle võib veel meeldida...