Kuidas õigesti ussi konksu otsa panna – vaata õpetust

Kuidas õigesti ussi konksu otsa panna - vaata õpetust

Kõige traditsioonilisem viis kalapüügiks on ussi kasutamine konksu otsas, aga kuidas õigesti ussi konksu otsa panna?

Õigesti söödastatud konks tõstab saagikust, kuna muudab sööta kala jaoks atraktiivsemaks ja tagab parema haakumise, mis omakorda vähendab kalade ära minekuid.

Valesti söödastatud konks on üks levinuimaid, samas kõige lihtsamini välditavaid vigu. Levinumaks veaks on konksu täielik peitmine ussiga. Sel juhul peidetakse ära ka konksuteravik, mis vähendab drastiliselt kala haakumist.

Teise veana jäetakse uss konksule liiga lahtiselt, mis võib viia ussi konksu otsas ära vingerdamiseni või taaskord kala ei haaku õigesti ja toimub ära minek.


Kuidas õigesti ussi konksu otsa panna?

Järgnevalt tutvustame kahte lihtsat ja levinumat tehnikat, kuidas õigesti ussi konksu otsa panna. See kehtib kõikide vihmaussiliikide (vihmauss, sõnnikuuss, ööuss) kohta.

Tõukude (vaklade) puhul tutvuda artikliga, kuidas õigesti tõuku konksu otsa panna ning maisi kohta tutvuda artikliga, kuidas maisi konksu otsa panna.


Vihmaussi konksu otsa ajamise tehnikad

TEHNIKA 1: Tikitud uss

Tikkimise tehnika. Tikkimise tehnikal läbistatakse vihmauss konksuga mitmest kohast ja läbistamise vahepealsetele kohtadele jäetakse paunakesed, mis tagavad ussi vingerdamise konksul, muutes sööta kala jaoks atraktiivsemaks.

Tikitud ussi tehnika puhul läbista konks ussi ühest otsast, umbes sentimeetri kaugusel otsast. Seejärel uuesti umbes 1-2 sentimeetri kauguselt, kuni kogu uss on konksu otsa tikitud.

Selle tehnikaga jääb vihmauss kindlalt konksu otsas ja kala võtu korral haarab kala kogu konksu suhu, tagades väga hea haakumise.

TEHNIKA 2: Läbistatud uss

Läbistatud ussi tehnika. Sel juhul läbistatakse uss terve konksu ulatuses, aga selliselt, et konksuteraviku alla jääb ussi teine ots rippuma. Läbistamise tehnika puhul tuleb veenduda, et ussi otsad ei jääks liiga pikalt rippuma, sest sel juhul võib kala haarata rippuvat osa, mistõttu konks ei satu kala suhu ja haakumist ei toimu.

Läbista konks ussi otsast ja libista uss vaikselt mööda konksu, kuni kogu või peaaegu kogu konksuvars ja kaar on kaetud. Seejärel läbista ussi teine ots, mis jääb konksukaarega rippuma.

Kogu konksuvars ja konksukaar on ussiga kaetud, samas konksuteravik on vaba. Ka selle tehnikaga on vihmauss kindlalt konksu otsas ja kala haarab võtmisel kogu konksu, mis tagab haakumise.


Video

Vaata ka lühivideot, kuidas õigesti ussi konksu panna.