Avalikud ja mitteavalikud veekogud – avalike veekogude nimekiri ja kasutamine

Pärnu maakonnas, Saarde vallas, Laiksaare ja Marina küla lähistel asuv Rae paisjärv on avalikult kasutatav veekogu.

Mis on avalik veekogu

Veekogud jagunevad veeseaduse järgi kolmeks – avalikud veekogud, avalikult kasutatavad veekogud ja mitteavalikud veekogud (eraveekogud).

Avalik veekogu on veekogu, mida võib kasutada absoluutselt igaüks, järgides kehtivat seadusandlust.

Avalikud veekogud on sisemeri, territoriaalmeri, Peipsi järv, Võrtsjärv, Mullutu laht, Suurlaht, Narva veehoidla, Narva jõgi, Emajõgi, Nasva jõgi, Väike Emajõgi Jõgeveste sillast kuni Võrtsjärveni ja Kasari jõgi Vigala jõe suudmest kuni merre suubumiseni.

Avalikud veekogud kuuluvad riigile ja ei ole tsiivilkäibes. Siit tulebki eristada mõisteid ja mitte segi ajada avalikku veekogu ja avalikult kasutatavat veekogu.

Mida tähendab veekogu avalik kasutamine / avalikult kasutatav veekogu

Avalikud veekogud on riigile kuuluvad veekogud. Avalike veekogude nimekiri on lühike (toodud välja ka ülal) ning alati leitav veeseaduse §23. lõikes 1.

Lisaks avalikele veekogudele on avalikult kasutatavad veekogud, mis on enamik Eesti veekogusid ja seetõttu avalikult kasutavate veekogude nimekiri on väga pikk.

2021. aasta detsembri seisuga oli nimekirjas 1366 avalikult kasutatavat veekogu: 660 avalikult kasutatavat järve, 207 paisjärve ja vooluveekogusid 499 – Keskkonnaministeerium, 09.12.2021.

Avalikud veekogud ja avalike veekogude nimekiri

Avalikult kasutavate veekogude nimekirja kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega. Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri on leitav avalikult kasutatavate veekogude nimekirjast.

Kõik nimekirjas olevad veekogud on avalikult kasutatavad ehk neid võib kasutada iga üks. Avalikus veekogus võib supelda, veel ja jääl liikuda ilma mootorsõidukita, kalastada (peab jälgima kalapüügiseadust), veesport jms.

Samuti kõikidele avalikult kasutavatele veekogudele (ja ka avalikele veekogudele) peab olema ligipääs ja samuti kallasrada peab olema avatud kuni nelja meetri laiuselt kogu veekogu piirist.

See tähendab, et avalikult kasutaval veekogul võib igaüks viibida kuni nelja meetri laiuselt kogu veekogu piirist. Seda ei tohi takistada aedade jms. ega samuti ei ole kellegil õigust keelata seal olemist v.a. kui selleks on KOV eriluba.

Kõige lihtsam viis teada saada, kas veekogu on avalik veekogu, avalikult kasutatav veekogu või mitteavalik ja mitteavalikult kasutav veekogu, on otsida keskkonnaportaalist. Lihtsalt sisesta keskkonnaportaalis otsingusse soovitud veekogu nimi ja saad koheselt vastuse, milline on antud veekogu kasutamine. Kõige lihtsam viis teada saada, kas veekogu on avalik veekogu, avalikult kasutatav veekogu või mitteavalik ja mitteavalikult kasutav veekogu, on otsida Keskkonnaportaalist. Lihtsalt sisesta Keskkonnaportaalis otsingusse soovitud veekogu nimi ja saad koheselt vastuse, milline on antud veekogu kasutamine.

Mis on mitteavalik veekogu?

Mitteavalikud veekogud on eraveekogud, mis ei kuulu riigile ega ole avalikult kasutavate veekogude nimekirjas. Mitteavalikus ehk eraomandis oleval veekogul võib viibida ja veekogu kasutada ainult omaniku loal.

Mitteavalike veekogude nimekiri puudub. Selleks tuleb teha Keskkonnaportaalis lihtotsing, sisestades Otsisõna lahtrisse otsitava veekogu nime. Seejärel klõpsata nimekirjas otsitaval veekogul ja kerida alla eelviimase sektsioonini Kasutamine, kus on väljatoodud, kas veekogu on avalikuks kasutamiseks või mitte.

Kokkuvõte

Tavakasutajale avalik veekogu kui avalikult kasutatav veekogu on olemuselt sama. Veekogu võib kasutada igaüks kalastamiseks, veespordiks, liikuda ilma mootorsõidukita veel ja jääl, suplemiseks.

Erinevuseks on, et avalik veekogu kuulub alati riigile ja ei ole kunagi tsiviilkäibes, aga avalikult kasutatav veekogu ei pea kuuluma riigile ja võib olla ka tsiviilkäibes.

Kasutada neid veekogusid võib igaüks ja kellegilt eelnevalt luba küsima ei pea v.a. juhtudel kui teatud lõikudel ei ole sätestatud erilubadega teisiti, aga sel juhul on see ka selgelt ja üheselt arusaadavalt väljatoodud.

Veekogud, mis ei ole avalikuks kasutamiseks on mitteavalikud veekogud ehk eraveekogud. Sel juhul tuleks eelnevalt küsida luba veekogu omanikult, et olla kindel, et kas veekogul tohib viibida ja veekogu kasutada.

Veekogude kasutamist saab kontrollida Keskkonnaportaalis. Lihtsalt sisesta otsingusse soovitud veekogu nimi, klõpsa nimekirjas oleval veekogul ja Kasutamise sektsioonis saada teada veekogu kasutamise.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on avalik veekogu?
Avalik veekogu on riigile kuuluv veekogu, mis ei ole tsiviilkäibes ja mida võib kasutada igaüks.

Mis on avalikult kasutatav veekogu?
Avalikult kasutatav veekogu on veekogu, mis võib olla tsiviilkäibes ja mida võib kasutada igaüks.

Mis vahet on avalikult kasutataval ja avalikul veekogul?
Tavakasutajale ei ole erilist vahet, aga peamine vahe on see, et avalik veekogu kuulub alati riigile ja ei ole kunagi tsiviilkäibes. Kasutada võivad mõlemeid veekogusid igaüks.

Kuidas võib kasutada avalikku ja avalikult kasutatav veekogu?
Avalikku ja avalikult kasutatava veekogu võib igaüks kasutada veevõtuks, supluseks, veespodiks, veel ja jääl liikumiseks kui ka kalapüügiks vastavalt kehtivale seadusele.

Mis on mitteavalik veekogu?
Mitteavalik veekogu on mitteavalikult kasutatav veekogu ehk eraveekogu. Mitteavalikku veekogu võib kasutada omaniku loal.

Sulle võib veel meeldida...